نوشته ها 

ایران، اگر دل تو را شکستند

تو را به بند کینه بستند

چه عاشقان بی‌نشانی

که پای درد تو نشستند

حالا، در روزگارِ نیازمندِ هم‌دلی و کنار هم بودنِ زیر پرچم ایران، سه ماه پس از نبودن افشین یداللهی نازنین، ترانه‌های ملی‌اش در این چند روز بیش از هر ترانه‌ای میان نسل جوان دست‌به‌دست و شنیده می‌شود. این یعنی روح زمانه، یعنی حس روزگار... و یعنی ماندگاریِ هر حرفِ برآمده از دلی که بر دل می‌نشیند.

به نام همه عاشقانت قسم
که در راه تو مرگ هم زندگی‌ست
اگر زندگی تشنه مرگ ماست
کسی که نمرده‌ست هم زنده نیست

 

ناصر صفاریان

بیست/ خرداد/ نودوشش