فیلم ها

من فقط شاعرم، جناب سروان!

از سه‌گانه ترانه‌های ایرانی

شب شیدایی

از سه‌گانه ترانه‌های ایرانی

خاطره‌های خط‌خطی

از سه‌گانه ترانه‌های ایرانی

اوجِ موج

از سه‌گانه‌ فروغ فرخ‌زاد

جامِ جان

از سه‌گانه‌ فروغ فرخ‌زاد

سردِ سبز

از سه‌گانه‌ فروغ فرخ‌زاد