بودیم... میانِ بود و نبود

از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

شادی به حکمِ اجبار!

می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

توقیف دوباره «خانه پدری»

می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

خبرگزاری ایسنا: «آیه‌های آه» در ترکیه

ترجمه کتابم در ترکیه منتشر شده. «یاپی کردی» منتشرش کرده. خبر را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

ریسمانِ سستِ عدالت

یادداشتم را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

مردم، کجای قصه؟!

درباره خاتمی و نجفی و اصلاح‌طلبان نوشته‌ام. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

تلنگری به نیتِ گل سرخ

در شماره شهریورِ ماه‌نامه فیلم نقدی نوشته‌ام بر فیلم قصر شیرین. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

فروغ فرخ‌زاد: خالقِ شعر و غیرِشعر

یادداشتم درباره مطلب کایه‌دو‌سینما و سینماسینما درباره فروغ را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

دوران انفجار؟!

یادداشتم را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

در حدِ وزارت!

درباره قاچاق فیلم‌های ایرانی به شیوه‌ای خاص، یادداشتی نوشته‌ام. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

جای هنرمند، زندان نیست

درباره محمد رسول‌اف و حکمی که برایش بریده‌اند، چند خطی نوشته‌ام.

آرامشِ دور از عشق

این یادداشت را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

روایتِ باشکوه

در شماره تیرماه ماه‌نامه فیلم، درباره «سرخ‌پوست» نوشته‌ام. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

بهترین فیلم‌های زندگیِ ما

درباره نظرخواهیِ ماه‌نامه فیلم نوشته‌ام؛ درباره انتخاب بهترین فیلم‌های عمر؛ درباره این بازی. از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

دومِ خرداد: بیست‌ودو سال بعد

از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

«غلام‌رضا تختی»: هم‌چنان قهرمان

درباره غلام‌رضا تختیِ بهرام توکلی در شماره اردی‌بهشتِ ماه‌نامه فیلم نوشته‌ام. از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

خشونت برای همه!

در شماره اردی‌بهشت ماه‌نامه فیلم، نوشته‌ای دارم درباره خشونتِ روزافزونِ سینما و تلویزیون ایران. از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

کسی می‌آید...

امسال، یعنی امشب، همین امشب، می‌شود اولین شبِ نیمه‌شعبانِ بدونِ پدربزرگ و مادربزرگ. هفتادوچهار سالِ پشتِ سر، سالِ بیست‌وچهار، پدربزرگ جشنی  راه می‌اندازد و چراغی روشن می‌کند که هنوز برقرار است، ولی این بار بی‌حضور خودش که دوسالی هست که نیست و مادربزرگی که امسال می‌شود اولین نبودنش. شبِ یلدا و شبِ نیمه‌شعبان، همیشه یک‌جورهایی نشانِ حضورِ آن‌ها بوده و حالا یادآورِ نبودن‎شان؛ بس که سوروسات و تدارک این دو مناسبت برای‌شان مهم بود و انگار مُهر وجودشان بر این دو شب خورده باشد، حتی هنوز... متن کامل