اسبابی برای حمله به تحریم

درباره جنجال نشستِ شهاب حسینی در جشن‌واره فیلم فجر، یادداشتی برای سایت «سینماسینما» نوشته‌ام. از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

وقاحتِ محض...

درباره انهدامِ هواپیمای پرواز تهران- اکراین و واکنش مسئولان، یادداشتی نوشته‌ام. از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

رویایِ تسکینِ این دردِ تکراری

درباره این روزگارِ بلا در بلا نوشته‌ام. از این‌جا قابل خواندن است.

دریغ از ذره‌ای انصاف

درباره حمله‌های اخیر به کانون فیلم خانه سینما، چند جمله‌ای نوشته‌ام. از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

بودیم... میانِ بود و نبود

از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

شادی به حکمِ اجبار!

می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

توقیف دوباره «خانه پدری»

می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

خبرگزاری ایسنا: «آیه‌های آه» در ترکیه

ترجمه کتابم در ترکیه منتشر شده. «یاپی کردی» منتشرش کرده. خبر را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

ریسمانِ سستِ عدالت

یادداشتم را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

مردم، کجای قصه؟!

درباره خاتمی و نجفی و اصلاح‌طلبان نوشته‌ام. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

تلنگری به نیتِ گل سرخ

در شماره شهریورِ ماه‌نامه فیلم نقدی نوشته‌ام بر فیلم قصر شیرین. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

فروغ فرخ‌زاد: خالقِ شعر و غیرِشعر

یادداشتم درباره مطلب کایه‌دو‌سینما و سینماسینما درباره فروغ را می‌توانید از این‌جا بخوانید.