نگاهی به پدیده پول‌های مشکوک در سینمای ایران

در شماره آبان‌ماهِ دوره جدید ماه‌نامه تجربه، مطلبی دارم درباره پول‌های مشکوک در سینما. می‌توانید این‌جا را ببینید.

آغازِ نمایشِ آن‌لاینِ «کودکیِ ناتمام»، در خارج از ایران

watching on IMVBox

لطفا این‌جا را ببینید

فعالیت‌های پرشمارِ این روزها دربارۀ فروغ فرخ‌زاد

می‌توانید یادداشتم را از این‌جا بخوانید.

آوردنِ سر در کنارِ کلاه!

یادداشتی نوشته‌ام درباره دستورالعمل‌های خاص در برخی پلتفرم‌های نمایشِ آن‌لاین. از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

دورانِ دانایان!

در سایت سینماسینما این یادداشت را نوشته‌ام. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

ما، همیشه‌خوبانِ همۀ عالَم!

در بحثِ همیشه‌برقرارِ «سینمای جنگ» و «سینمای دفاع مقدس» چیزی نوشته‌ام. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

از آقای ابی تا آقای هم‌سایه...

درباره هم‌راهیِ دو طیف به‌ظاهر متضاد در بی اعتنایی به کرونا و مرگِ هم‌وطنان، یادداشتی نوشته‌ام. از این‌جا قابل خواندن است.

واکسن از دوست می‌رسد، نیکوست!

یادداشتم را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

«بودن یا نبودن» نه؛ «بودن و نبودن»!

در آستانۀ روز ملی سینما یادداشتی نوشته‌ام که می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

گنجشگکِ اشی‌مشی، لبِ بومِ ما مَشین

نوشته ساقی سلیمانی در سایتِ سینماجریان، درباره «کودکیِ ناتمام»... می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

حاضری که حضور نداشت!

می‌توانید این یادداشت را از این‌جا بخوانید.

کاسبیِ ایرانی: کسبِ سود، به قیمتِ حذفِ تولیدکننده!

می‌توانید یادداشتم را از این‌جا بخوانید.

در هیاتِ انتخابِ جشنِ مستقلِ مستند

خبر را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

در VODها چه می‎‌گذرد؟

از این‌جا می‌توانید بخوامیدش.

بر استمرارِ آن‌چه نشد...

پیشنهادِ دوستان در روزنامه «همشهری» برای نوشتنِ ازسرگذشته‌های خودم در زمان ساختِ «سه‌گانۀ فروغ فرخ‌زاد»، هم می‌توانست روشن‌کننده بسیاری از واقعیت‌های امروز باشد و هم بهانه‌ای برای ثبت ماجراهای تا به حال گفته نشده. رفتن به بیست‌وچند سال قبل و ذکر مصیبت‌ها، به خودیِ خود، چیزهایی را به ذهن می‌آورد و چیزهایی را هم جا‌می‌اندازد. حالا پس از انتشارِ «نشد؛ نمی‌شد... می‌شود؟»، شاید بد نباشد اشاره به چند جاافتادۀ مهم. از این‌جا و در ادامۀ مطلبِ قبلی، می‌توانید بخوانیدش.

آیا می‌شود فیلم سینماییِ درستی، درباره فروغ فرخ‌زاد، ساخت؟

در روزنامۀ همشهری نوشته‌ام. حرف‌هایی که بخشی‌اش تازه است و تا به حال گفته نشده بود... از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

حالِ بد: از جامعه به سینما، از سینما به جامعه

در ویژه‌نامۀ بیست‌ساله‌گیِ مجلۀ چلچلراغ دربارۀ سینمای حال‌بدکنِ این روزها نوشته‌ام. از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

آیه‌هایِ آه- چاپِ چهارم

چاپِ چهارمِ آیه‌هایِ آه منتشر شد

دورِ آخر...

می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.