در هیاتِ انتخابِ جشنِ مستقلِ مستند

خبر را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

در VODها چه می‎‌گذرد؟

از این‌جا می‌توانید بخوامیدش.

بر استمرارِ آن‌چه نشد...

پیشنهادِ دوستان در روزنامه «همشهری» برای نوشتنِ ازسرگذشته‌های خودم در زمان ساختِ «سه‌گانۀ فروغ فرخ‌زاد»، هم می‌توانست روشن‌کننده بسیاری از واقعیت‌های امروز باشد و هم بهانه‌ای برای ثبت ماجراهای تا به حال گفته نشده. رفتن به بیست‌وچند سال قبل و ذکر مصیبت‌ها، به خودیِ خود، چیزهایی را به ذهن می‌آورد و چیزهایی را هم جا‌می‌اندازد. حالا پس از انتشارِ «نشد؛ نمی‌شد... می‌شود؟»، شاید بد نباشد اشاره به چند جاافتادۀ مهم. از این‌جا و در ادامۀ مطلبِ قبلی، می‌توانید بخوانیدش.

آیا می‌شود فیلم سینماییِ درستی، درباره فروغ فرخ‌زاد، ساخت؟

در روزنامۀ همشهری نوشته‌ام. حرف‌هایی که بخشی‌اش تازه است و تا به حال گفته نشده بود... از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

حالِ بد: از جامعه به سینما، از سینما به جامعه

در ویژه‌نامۀ بیست‌ساله‌گیِ مجلۀ چلچلراغ دربارۀ سینمای حال‌بدکنِ این روزها نوشته‌ام. از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

آیه‌هایِ آه- چاپِ چهارم

چاپِ چهارمِ آیه‌هایِ آه منتشر شد

دورِ آخر...

می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.