هوای تازهفیلم‌بینی در نوروز: مستند

نیکو شریفی

 

در رامسر شایعه شده که اشعه رادیواکتیو به مردم آسیب می‌رساند. حسن پورمنصوری، معلم بازنشسته، در کتابی با عنوان «فرار از جهنم سبز» به اثبات و تشریح چگونگی این تشعشع و آسیب ناشی از آن پرداخته است. کتابی که با انتشارش باعث شده رامسر یک شبانه‌روز در حالت آماده‌باش قرار گیرد. حالا نویسنده کتاب کاندیدای نمایندگی شورای شهر است.

مهدی قربان‌پور به بهانه این اتفاق به رامسر رفته و با گپ و گفت با مردم و خود معلم مزبور و فرماندار تلاش کرده تصویری از تاثیر این شایعه (یا واقعیت) بر منطقه ارائه دهد. تصویری که منصفانه به نظر می‌رسد.

من انرژی هسته‌ای نیستم از آن دسته مستندهایی است که بیش تر به دنبال کشف حقیقت است و قصد ندارد به بهانه سوژه فیلم به زندگی شخصی مردم منطقه نزدیک شود. حتی پدیده انتخابات هم در حاشیه فیلم قرار دارد و بیش ترین دغدغه فیلم ساز جواب به همین سوال است که آیا پرتوهای رادیواکتیو در منطقه تشعشع دارد یا نه؟ و آیا سرطان‌ها و آسیب‌های دیگری که مردم برمی‌شمرند ناشی از همین پرتوهاست؟

البته که با تماشای این مستند فضای کلی از شهری در شمال ایران و چگونگی برخورد مردم آن با یک پدیده خطرناک به مخاطب داده می‌شود. و سوال فیلم ساز هم در پایان به سوال مخاطب تبدیل می‌شود.

مهدی قربان پور تا به حال حدود بیست فیلم کوتاه و مستند و از جمله مستندهایی درباره کنکور، زلزله بم، و عباس ملکی (از عکاسان انقلاب سال ۵۷ ایران) ساخته است. مستند «موج میلاد»، از جمله مستندهای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ نیز ساخته قربان‌پور است.

بی بی سی فارسی- 5 فروردین 1392