یک پنجرهمجموعه 10 فیلم با کارگردانی، تهیه کنندگی، پژوهش و یا کار اجرایی ناصر صفاریان

نمایش فیلم و مواردی چون گالری عکس، انتخاب صحنه، کارنامه فیلم ساز، زندگی نامه هنرمند مورد اشاره  و یادداشت هایی درباره تولید یا موضوع اثر

در قالب دی وی دی