فیلم هاناصر صفاریان از حدود شش سال پیش مشغول کار روی طرح مفصلی بوده که با هدف ثبت اطلاعات دست اول درباره تاریخ ترانه ایران شکل گرفته است. حاصل شش سال تحقیق و تصویربرداری و جست و جو در قالب یک مستند بلند جای داده شده که می تواند منبع جامع و کاملی درباره تاریخ ترانه باشد: «هدف اصلی ام این بود که اگر کسی درباره تاریخ ترانه ایران اطلاعی ندارد، با دیدن این فیلم بتواند اطلاعات اصلی را به دست بیاورد.»

"شب شیدایی" مستندی گفت و گو محور است که در آن از تصویرهای آرشیوی هم استفاده شده. اما یک تفاوت هم با مستند های شبیه خودش دارد: «سعی مان بر این بوده که تصویرهای آرشیوی مان فقط اجرای خواننده ها نباشد و تصویرهای شهری و اجتماعی را هم ببینیم؛ در واقع در دل این تاریخ نگاری، داریم فضای اجتماعی و شهری ایران و به خصوص تهران را هم نظاره می کنیم. تصویرهای آرشیوی این فیلم فقط به صحنه های آوازخوانی و اجراهای موسیقی منحصر نمی شود و در هر دوره از یک رشته اجراهایی استفاده شده که جامعه و مردم نقش پررنگی دارند.»

 

ماهنامه فیلم- مهر 1392