نوشته ها 

 یک-
همین دیروز؛ مسعود ده‌نمکی درباره فیلم جدیدش، «رسوایی 2»:
«کسانی که از من انتقاد می‌کنند، فروش تمام فیلم‌های‌شان را جمع بزنید به اندازه فروش یک فیلم من هم نشده است!»

دو-
همین چهل‌وهفت سال پیش؛ مسعود کیمیایی، خطاب به دکتر هوشنگ کاووسی که تازه فیلم «خانه‌ای کنار دریا» را ساخته بود و در مجله فردوسی درباره «قیصر» نقد منفی نوشته بود:
«فروش تخمه‌های شکسته شده سر فیلم من، از کل فروش فیلم تو بیش‌تر است!»

سه-
حالا باز «قیصر» فروش خوبی داشت و چنین جمله‌ای نوشته شده بود؛ «رسوایی 2» فروشش خوب نیست و چنین حرفی زده می‌شود!
مرحوم مغفور، کارل مارکس، گفته بود تاریخ یک بار به صورت تراژدی رخ می‌دهد و یک بار به شکل کمدی. بنده‌خدا نمی‌دانست، روزی روزگاری، کمی آن طرف‌تر از جایی که نشسته، تاریخ یک بار کمدی است و یک بار «کمدی‌تر»!

 

 

ناصر صفاریان

شش/ خرداد/ نودوپنج