هوای تازهتدوین و کارگردانی: بهمن کیارستمی 

تصویر: فرزین خسروشاهی و بهمن کیارستمی

صدا: بهروز عابدینی و بابک سالک

عکس: سیوا نیری

تهیه: داوود سماواتی یار

DVCam

52 دقیقه

سال ساخت: 1384

 

درباره شبیه خوانی و هنر تعزیه در ایران