دربارهناصر صفاریان: کیفیت فیلم ها از هر مساله ای برای مان با اهمیت تر بود

ناصر صفاریان عضو هیات انتخاب بخش سینمای مستند جشن خانه سینما در مورد مستندهای این دوره از جشن می گوید: "فیلم هایی که امسال برای جشن خانه سینما ارسال شده بود به لحاظ کیفی نسبت به سال های گذشته ارتقا یافته بود."
او با اشاره به سابقه داوری اش در جشنواره های مختلف می گوید:"من گاهی در جشن خانه سینما به عنوان داور حضور داشتم.معمولا 300 فیلم به دفتر جشنواره می رسد و برخی از فیلم ها دور تند و برخی تنها چند دقیقه دیده می شوند.اما در این دوره از جشن خانه سینما نزدیک به 100 فیلم به دفتر جشنواره رسید و تمامی فیلم ها را دیدیم." او ادامه می دهد:" وقتی فیلم ها را دیدیم به جز چند نمونه انگشت شمار سایر فیلم ها کارهایی نبودند که بتوان راحت ازآن گذشت." صفاریان در مورد مراحل انتخاب فیلم های مستند این دوره از جشن می گوید:" در مرحله اولیه 30 فیلم را از میان فیلم های رسیده به دفتر جشن انتخاب کردیم و پس از ان بحث و گفت و گو هایی که صورت گرفت شروع به خط زدن اسامی فیلم ها کردیم تا به 16 فیلم نهایی رسیدیم."
هیات انتخاب باید 15 تا 20 فیلم را معرفی می کرد:" تجربه ثابت کرده وقتی در مرحله اولیه تعداد کم تری فیلم انتخاب شود داوران در شرایط بهتری در در مورد فیلم ها قضاوت می کنند."
او در مورد نحوه داوری ها در جشن خانه سینما می گوید:" نوع داوری جشن به صورت آکادمی از نظر من مورد تایید نیست.در این شکل صورت تخصصی داوری ها بسیار کم رنگ تر می شود در صورتی که در روش قبلی هر کس در مورد صنف خودش اظهار می کرد و داوری ها به گونه ای تخصصی تر صورت می گرفت."
صفاریان با تاکید بر این که کیفیت فیلم ها برای هیات داوران این دوره از جشن اهمیت بسیاری داشته است می گوید:" در اولین جلسه سه نفره مان با اعضای هیات انتخاب قبل از دیدن فیلم ها تصمیم گرفتیم تا به کیفیت کارها بیش از هر چیز اهمیت دهیم.معمولا در جشنواره های سینمای مستند با تقسیم بندی موضوعی کارها هیات انتخاب تلاش می کند تا از هر موضوع یک تعداد فیلم انتخاب کند و به این شکل کیفیت در مرحله دوم قرار می گیرد."
صفاریان معتقد است در این دوره از جشن کم ترین توجه به اسامی کارگردانان صورت گرفته و هیات انتخاب بیش از نام کارگردان خود فیلم ها را مورد توجه قرار داده اند.

روزنامه بانی فیلم- 5 شهریور 1385