کتاب هاسانسور پس از چاپ کتابی در مورد زندگی و آثار فروغ فرخ زاد

نازی عظیما (رادیوفردا): در حالیکه مکانیزم سانسور کتاب در ایران همچنان فعال است و تعداد بسیاری از کتاب ها پیش از انتشار در وزارت ارشاد اسلامی توقیف یا متوقف می شوند، اما اکنون پدرام آفرینش در تهران خبر از نوع تازه ای از سانسور می دهد. سانسوری که پس از انتشار و در مورد کتاب آیه های آه، کتابی در مورد زندگی و آثار فروغ فرخ زاد انجام گرفته است.

پدرام آفرینش (رادیوفردا): این کتاب بعد از انجام تمامی اصلاحات مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییرات فراوان، مجوز انتشار گرفت و بعد از پیگیری های نویسنده آماده چاپ شد. بعد از حروف چینی، چاپ و صحافی کتاب، وزارت ارشاد اعلام کرد که هشت صفحه از کتاب شامل یک صفحه متن، و 25 تصویر از فروغ فرخزاد باید از کتاب حذف شوند. پیش از این در مواردی از این دست، که کتابی بعد از طی مراحل فنی و چاپ، مشمول موارد سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می شد، این وزارتخانه دستور خمیر کردن کتاب را صادر می کرد . اما این بار ناشر کتاب حاضر شد که تمامی صفحات مورد نظر مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با کاتر از کتاب جدا کند، و کتاب بدون این صفحات در کتابفروشیها توزیع شود. با این تصمیم گیری، تمامی نسخه های کتاب پیش از خروج از انبارهای چاپخانه، توسط چند کارگر ساده مورد اصلاحات قرار گرفتند. این اصلاحات به این شکل بود که این کارگران تمامی صفحه های مورد نظر را با کاتر از کتاب بریدند و هم اکنون علی رغم این که در شناسنامه کتاب تعداد عکسهای کتاب 200 عدد نوشته شده، فقط صد و هشتاد و پنج عکس در کتاب وجود دارد. همچنین، مقدمه کتاب که نوشته ای از فروغ فرخ زاد بود نیز از کتاب حذف شده است. نویسنده این کتاب ناصر صفاریان است که تریلوژی مستندی نیز درباره زندگی فروغ فرخ زاد نیز ساخته است. از مجموعه فیلمهای مستند وی نیز، تنها نخستین فیلم وی اجازه نمایش گرفته و یکی از این فیلم ها طی دو سال گذشته در توقیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی مانده است. برخی از ناشران اعتراف می کنند که در مواردی خاص، پیش از این نیز برای جلوگیری از ضررهای اقتصادی سانسور بعد از انتشار کتاب، این شیوه را به کار برده اند.


پدرام آفرینش- رادیو فردا