نوشته ها 
هر روز، نوروز!
نوروز، پیروز!
همه چی خوب!
همه چی شاد و قشنگ و دل‌نشین!
 
 
ببین چه نوری تابیده، جایی که چند دقیقه قبلش ظلمت بوده؛ ببین پایانِ شبِ سیه، سپید است؛ ببین سحر نزدیک است؛ ببین همه‌ چی آرومه؛ ببین ما چه‌قدر خوش‌بختیم؛ ببین ما چه باحالیم؛ ببین این همه امید و آرزو و عیش و طرب رو؛ پاشو پاشو، پاشو گلدون رو بیار؛ سیب، سنبل، سمنو... سمباده، سیخ...!
 
 
 
عکس:
صبحی از همین اسفندِ نودوششِ دل‌نشین و دل‌نواز و دل‌پذیر و دل‌انگیز و دل‌باز و دل‌گشا که سحرخیز می‌شدیم تا کامروا شویم! شدیم؟! به همه گفتیم شدیم؛ شما هم بگو شد!
 
 
ناصر صفاریان
بیست‌ونه/ اسفند/ نودوشش
 
 
 
عکاس:
بابک بذرافشان