درباره 

26 تیر 1392:
نظر قوه قضاییه پس از بازداشت و رسیدگی به پرونده: رفع اتهام از بنده و پنج مستندساز دیگر با اتهام جاسوسی و هم‌کاری با بی‌بی‌سی

16 آذر 1392:
نظر جمال شورجه در خبرگزاری فارس: ما اطلاعات دقیق داریم، مدرک داریم در این زمینه. بنده تمام این مدارک را کامل خوانده‌ام... تهمت نبود، واقعیت بود‌. مدارک این جاسوسی موجود است... شما دوست دارید منتشر کنیم؟

27 آذر 1392:
شکایت از جمال شورجه به همان قوه قضاییه‌ای که از من رفع اتهام کرده

12 آذر 1394:
دریافت ابلاغیه حکم منع تعقیب جمال شورجه 

مهم نیست که دیگر معنی عدل و عدالت را نمی‌فهمم؛ مهم این است که نمی‌فهمم چه‌گونه می‌شود قوه قضاییه مملکت درباره یک موضوع دو نظر داشته باشد. چه‌طور ممکن است هم حق با من باشد که جاسوس نیستم و هم با کسی که می‌گوید من جاسوسم؟!

 

ناصر صفاریان

12 آذر 1394