دربارهناصر صفاریان كه برای دومین بار طی شش ماه گذشته از سوی «عناصر خودسر» و لباس شخصی مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفته است، اكنون با یك باج‌خواهی آشكار مواجه است. وی و گروه فیلمبردار همراهش شب چهارشنبه سوری در خیابان برزیل مورد هجوم چند نفر افراد لباس شخصی قرار گرفته و مضروب شدند و فیلم دوربین آنها به زور ضبط شد. شنیده شده است «سیدابراهیم ب» كه در یك مجله سینمایی و نشریات «شلمچه» و «صبح» نیز در زمینه هنری مطلب می‌نوشته طی تماسی خواستار دو میلیون تومان برای بازگردانده شدن فیلم شده است.
این احتمال نیز داده می‌شود این اقدام با توجه به سابقه نامبرده، یك باج‌خواهی یا كلاهبرداری شخصی و با گروه ضارب بی‌ارتباط باشد. وی پیش از انقلاب پاسبان یك منطقه به نام در جنوب تهران بوده و سپس خود را به جریان‌هایی نزدیك ساخته است. گفته می‌شود وی در حال حاضر دارای پرونده كلاهبرداری است.

 

روزنامه «اخبار اقتصاد » - 18فروردین 1379