دربارهبازگشت بخش مستند به جشنواره سی‌ام فیلم فجر از جمله ویژگی‌های قابل تأمل این دوره از جشنواره به شمار می‌رود. ناصر صفاریان از منتقدان و فیلمسازان اظهار داشت: با توجه به اینکه در دو دوره گذشته، جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» افت داشته و با توجه به شرایط موجود که تا وضعیت ایده آل فاصله زیادی داریم این اضافه شدن بخش مستند به جشنواره فیلم فجر اتفاق خوبی است.
وی ادامه داد: البته بهتر بود شرط زمانی نمی‌گذاشتند و تمام مستند‌ها امکان حضور در جشنواره داشتند چون جشنواره حقیقت نتوانسته پوشش درستی داشته باشد.
صفاریان این بی‌برنامگی در اضافه شدن بخشی به جشنواره و حذف بخش دیگر را ناشی از ضعف مدیریتی دانست و گفت: مستندسازان برای ارائه کار خود برنامه‌ای ندارند و در این دوره احتمالا چند مستند دولتی حضور خواهند داشت....

خبرگزاری فارس- 1 آذر 1390