دربارهانجمن مستندسازان از جمله اصناف فعال سینمایی ایران است. فعالیت صنفی در کنار نمایش فیلم های هفتگی هفته نمایش فیلم از شاخص ترین کارهای آنان است. درباره این روزهای انجمن مستندسازان با ناصر صفاریان سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن مستندسازان صحبت کردیم.

**************************

-چه خبر از انجمن مستندسازان؛ مثل اینکه دوره جدید شروع شده است؟

از هفته پیش نمایش هفتگی انجمن مستندسازان در روزهای یکشنبه برگزار شده و مختص اعضای صنوف خانه سینما است. دو فیلم مستند «خواب ابریشم» و «کلک زرین» از ساخته های ناهید رضایی آن هفته نشان داده شد که در نشست پرسش و پاسخ کارگردان و آقای زرین کلک حضور داشتند. همچنین این هفته هم فیلم مستند «اعتدال» ساخته امیرحسین بهبهانی در دومین جلسه نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران به نمایش درآمد که نشست پرسش و پاسخ آن همراه با حضور کارگردان و احسان نراقی بود که فیلم در موردشان است.

-برنامه نمایش فیلم ها مشخص است؟

فعلاً هفت، هشت فیلمی را که بخواهیم نشان دهیم انتخاب کرده ایم اما در این مدت هر فیلم جدیدی هم به دست مان برسد آنها را نشان می دهیم.

-ویژگی این جلسات چیست؟

فیلم هایی را که جدید هستند و کمتر دیده شده اند و در واقع تا به حال دیده نشده اند، سعی کردیم خاص مستندسازان و اهالی سینما نشان دهیم.

-خودتان اگر بخواهید یک نگاه صنفی درباره این جلسات داشته باشید به چه نکته یی اشاره می کنید؟

در شرایطی که بیشتر کانون های نمایش فیلم و مکان هایی که به این گونه فیلم ها می پرداختند دچار رکود شده اند و مستندهایی را که بارها و بارها به نمایش درآمده است نشان می دهند، این جلسات امکان خوبی است.

-قرار بود نمایش فیلم های مستند در مکان های مختلفی برگزار شود. چطور شد؟

هیچ کدام به نتیجه نرسید برای اینکه آنها برای نمایش عمومی نیاز به مجوز دارند. به خصوص آنهایی که برای نمایش های عمومی انتخاب می شوند. چون بی بو و خاصیت هستند و هیچ موضع و حرفی ندارند که در نهایت هم کسی به دیدن آنها نمی آید و مورد استقبال قرار نمی گیرند. در نهایت هم می گویند دیدید کسی نیامد فیلم ببیند.

-شما دیگر آن برنامه هفته نمایش فیلم خودتان را ندارید که هر سال برگزار می کردید؟

آن نمایش فیلم ها نمایش آثار منتخب جشن خانه سینما بود و امسال که جشن برگزار نشد دیگر چنین برنامه یی نداریم.

روزنامه اعتماد - 26 مهر 1388