فیلم ها 

ناصر صفاریان پس از متوقف شدن «اتواستاپ» قصد دارد داستان كوتاه دیگری از میلان كوندرا از مجموعه كتاب «عشق‌های خنده‌دار» را تبدیل به فیلم كوتاه كند.
آخرین ساخته صفاریان با نام «اتواستاپ» اكنون به پایان رسیده و هفته گذشته در جشنواره فیلم‌های كوتاه در دبی به نمایش درآمد. این در حالی است كه شنیده می‌شود این فیلم نتوانسته مجوز نمایش از وزارت ارشاد دریافت كند. هرچند خود صفاریان در این باره می‌گوید: «ما هم اكنون مشغول مذاكره و گفت‌وگو با ارشاد برای دریافت مجوز هستیم».
این فیلم كوتاه ماجرای یك زن و شوهر در سفر ماه عسل است. آنان در این سفر یك بازی را آغاز می‌كنند كه در پایان به شناخت جدیدی از یكدیگر مییرسند. آن‌ها با هندی‌كم از یكدیگر فیلم می‌گیرند. این فیلم به گونه‌ای‌ست كه فیلمبردار ندارد و تمام تصویرهای آن تصویرهایی است كه شخصیت‌های فیلم از یكدیگر گرفته‌اند و تدوین تمام صحنه‌های آن بدون قطع است.
ناصر صفاریان می‌گوید: «ما ضوابط نمایشی را رعایت كرده‌ایم و فكر می‌كنم فیلم به گونه‌ای است كه همه مضمون‌های آن از سوی تماشاگر درك می‌شود». وی درباره برخورد تماشاگران ایرانی با این فیلم مییگوید: «ما فقط در یك جا امكان نمایش داشته‌ایم. واكنش افراد در سالن نیز خیلی طبیعی بود و به نظر می‌رسید كسی نگفت فیلم وقیح است».
صفاریان با اعتقاد به این كه داستان‌های كوندرا یك لایه فلسفی و یك لایه‌رویی دارد تأكید كرد: «به نظر نمی‌رسد مردمی كه فیلم را دیده بودند تنها به لایه‌های ظاهری آن توجه كرده باشند».

 


روزنامه «وقایع اتفاقیه»

شش/ خرداد/ هشتادوسه