نوشته ها 
 
برای حکومتی که می‌تواند ریگی را از آسمان به زمین بنشاند و پهباد آمریکایی شکار کند و نفتکش انگلیسی توقیف کند و چهره‌ای مقتدر نمایش دهد، پسندیده نیست صدور حکم زندان و ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الفعالیتی برای چهره‌های فرهنگی‌اش که کارشان در حوزه فرهنگ و هنر و بیان است و دور از هر عمل سیاسی.
     محمد رسول‌اف، که حتی در پایین‌ترین سطح مثلا پخش اعلامیه هم فعالیت سیاسی نکرده و همه اتهاماتش به دلیل ساخت فیلم است، هر طور و از هر طرف که نگاهش کنیم، فیلم‌ساز است و بیانی داشته که باید در چارچوب آزادی بیان پذیرفته شود؛ حتی اگر مخالف حرفش و اصلا مخالف خودش باشیم. تبلیغ علیه نظام، اتهام معقولی برای ساخت اثر سینمایی نیست و نمی‌تواند و نباید گستره آزادی بیان را محدود کند. نظامی چهل‌ساله که از آن سو آن‌گونه مقتدر نشان می‌دهد، کاش در این سوی ماجرا هم از سر اقتدار عمل می‌کرد. زندان برای هنرمند، هر چه هست، نشان اقتدار یک حکومت نیست.
 
 
 
ناصر صفاریان
پنج/ مرداد/ نودوهشت