نوشته هاناصر صفاریان

          مدتی ست فیلم مستندی به بازار آمده و به شکل رسمی در فروشگاه ها عرضه می شود که هیچ چیزش به بازار رسمی نمی خورد و گویی با اثر غیررسمی روبه روییم. گذشته از قاب دی وی دی که ارزان ترین و بی کیفیت ترین نمونه موجود در بازار است، جلد کاغذی اثر پرینت معمولی است، و در کمال تعجب خود دی وی دی هم تولید کارخانه ای و ساخته شده از استمپر نیست و یک دی وی دی رایت شده معمولی ست. آن وقت این اثر با قیمت متداول دی وی دی های بخش خصوصی و در قالب اثری رسمی و مجاز به شکل رسمی در چند کتاب فروشی به فروش می رسد.

          با دیدن چنین نمونه ای، این سوال به ذهن می رسد که چرا نظارت های وزارت ارشاد فقط محدود به موارد ممیزی و سخت گیری ها تنها منحصر به موارد حساسیت برانگیز است تا مبادا کسی از گوشه ای اعتراضی کند؟ نظارت بر کیفیت و این که فیلم کپی را با جلد پرینت گرفته شده، به عنوان محصول «اریجینال» به دست مردم ندهند، وظیفه نظارتی وزارت ارشاد نیست؟

ماهنامه فیلم- آبان 1391