هوای تازهپژوهش و کارگردانی: محمدرضا مقدسیان 

تدوین: محسن عبدالوهاب

تصویر: اسماعیل امامی

صداگذاری: رضا یزدانی

تهیه: محمدرضا مقدسیان

DVCam

52 دقیقه

سال ساخت: 1382

 

درباره تلاش زنی که در انتخابات روستا برگزیده شده

و باید با مخالفت کدخدا دست و پنجه نرم کند