فیلم ها 

حذف دو فیلم از بازار فروش

ناصر صفاریانازهمان ابتدا نسبت به عرضه دو فیلم به بازار ویدیو تردید داشتم. یکی «آواز آفتاب» بود و دیگری «امپراتور و ما» که کارگردانش دوست عزیزم امید نجوان است و من تهیه کننده اش. گمانم این بود جای آن ها این جا نیست. اما جای درست یا اصلا وجود ندارد یا من به آن راه ندارم. پس باید انتخاب می کردم. یا همین که هست یا به کلی منصرف شدن. مثل اتفاقی که در بازار سوپرمارکتی ویدیو در ایران رخ می دهد و حضور فیلم ها و سریال های تلویزیونی در بازاری که برای فیلم های سینمایی است. درحالی که اگر شبکه های خصوصی و تلویزیون های کابلی وجود داشت، این آثار در این جا نبودند و شاهد نابسامانی کنونی نبودیم.
«آواز آفتاب» به سفارش انتشارات کاروان برای نمایش در مراسم اهدای جایزه ادبی یلدا ساخته شد. یعنی برای مخاطبانی اهل ادبیات. پس طبیعی ست که فقط اشاره هایی داشته باشد به چند نکته مهم، آن هم به فراخور یک رویداد ادبی. «امپراتور و ما» هم برای یک شبکه تلویزیونی ساخته شد. یک شبکه انگلیسی زبان دارای مجوز، که در نهایت مجوزش باطل شد و تمامی هزینه های تولید را دادم تا فیلم نیمه کاره نماند.
شاید اگر تلویزیون ایران به «امپراتور و ما» روی خوش نشان می داد و راهی وجود داشت که «آواز آفتاب» به دست انجمن های ادبی برسد و به ویژه اگر هشت سال پس از ساخت مجوز نمی گرفت و هیجان زده نمی شدم، اصلا به فکرعرضه ویدیویی آن ها نمی افتادم. ولی با همه این ها، ته تردید اولیه این شد که «آواز آفتاب» و«امپراتور و ما» از بازار فروش کنار گذاشته شود. از نظر اقتصادی تصمیم عاقلانه ای نبود، ولی درستش همین است.سایت رای‌بن

بیست‌وشش/ اسفند/ نود