دربارهعوامل پشت پرده


-گروهی متشكل از عوامل بدسابقه داخلی و ضدانقلابیون فراری، مدیریت پشت صحنه برخی از مطبوعات جدیدالتأسیس را بر عهده دارند. این عده اگر چه اندك و كم‌شمارند ولی با نفوذ در برخی از مطبوعات از فضای سیاسی و فرهنگی كشور تصویری غیر واقعی ارائه می‌دهند.
حسین شریعتمداری- «كیهان» 22/1/78

 

-به زودی مدارك وابستگی برخی از مطبوعات به خارج از كشور و پشتوانه‌های مالی آن ها را افشا می‌كنیم.
«كیهان» در پاسخ به سؤال یك خواننده 22/1/78


-ناصر صفاریان نویسنده مطبوعات ومنتقد سینمایی در تاریخ پنجشنبه 19/1/78 ربوده شد. او در خصوص رفتار ربایندگان با خود گفت: آنها از من خواستند تا مطلبی را امضا كنم كه من و آقای (م.س) و خانم (ل.ف) در راستای اهداف فرهنگی بیگانگان از یك مؤسسه فرهنگی خارجی پول دریافت می‌كنیم تا آثار روشنفكرانه سینمای ایران كه مورد تأیید كشورهای بیگانه است و سنخیتی با ارزشهای انقلابی و اسلامی ندارد مورد تأیید و تمجید قرار گیرد و زمینه حذف نیروهای متعهد و آثار انقلابی فراهم شود. من ابتدا از امضای این نوشته خودداری كردم ولی به علت فشارهای روحی و خستگی مفرط پس از دو روز بازداشت در آخرین ساعات جمعه شب این نوشته را امضا كرده و صبح 21/1/78 آزاد شدم.
نقل از« سلام »-26/1/78

روزنامه آریا - 30 فروردین 1378