نوشته ها 

لازم نیست همیشه شمشیر از رو بسته باشد و با بگیروببند و حذف، نتیجه‌ای حاصل شود. می‌توان با حفظ همان اسم و رسمِ پیشین، هویت آن‌چه مایه عصبیت است را گرفت و تبدیلش کرد به آن‌چه اسباب رضایت است. گاهی شبیه هنرمندان معترض چند سال پیش می‌شود که حالا یکی را با دادن فلان امتیاز و یکی دیگر را با دادن بهمان پروژه و دیگری را با راه دادن فیلمش به جشنواره، آرام و بی‌صدا کرده‌اند؛ گاهی هم می‌شود روش جدید برگزاری مراسم روز دانش‌جوی امسال در برخی دانشگاه‌ها. 
 
 
ناصر صفاریان
شانزده/ آذر/ نودوپنج
 
 
*تصویر اعلان‌ها، مربوط به دانشگاه‌هایی در مشهد، بم و ارومیه است. خبری هم دیده بودم درباره نمایش فیلم «سلام بمبئی» در دانشگاه علامه، ولی اعلانی رسمی از آن پیدا نکردم.