نوشته ها 

این آقای سمت‌چپی دلش می‌خواهد در آغاز سال جدید زندگی، نگاهی بیندازد به آن آقای سمت‌راستی و با دیدی این‌روزی و این‌جایی بگوید: "همه بی‌آرامی‌ها و اذیت‌شدن‌ها از همین کتاب خواندن‌ها شروع شد." ولی چه فایده؟ این مسیر، برگشت‌ناپذیرتر از این حرف‌هاست.

هجده/ تیر/ نودوپنج

عکس سمت‌چپی از: سالی بصیرت