فیلم هاطرح، تهیه و کارگردانی: ناصر صفاریان

تدوین: سهراب خسروی

تصویر: بابک بذرافشان

با استفاده از: صدای احمد شاملو

با حضور: محمود دولت‌آبادی، جواد مجابی و علی‌اشرف درویشیان

به سفارش: انتشارات کاروان و موسسه اندیشه‌سازان

طراحی جلد DVD: محمد صفاریان

 

DVCam

19 دقیقه

1381

 

مروری بر داستان‌نویسی معاصر ایران

برای نمایش در مراسم اهدای جایزه ادبی یلدا