فیلم هاوقت خوب مصائب
كارگردان: ناصر صفاریان ‎/ درباره احمدرضا احمدى؛شاعر


«وقت خوب مصائب» را مى توان از خوش ساخت ترین فیلم هاى این دوره جشنواره دانست كه در عین حال در پرداخت محتوا هم موفق عمل كرده است. وسواس صفاریان در نورپردازى، قاب بندى و تركیب بندى تصاویر به وضوح به چشم مى خورد. با وجود آن كه تصاویر به هیچ عنوان در استودیو گرفته نشده اند و تمامى فیلم هم بر پایه مصاحبه بنا شده است با این حال تصاویر از نظر بصرى بسیار غنى هستند.
صفاریان براى مصاحبه هاى مستند خود سراغ آدم هاى متعددى رفته است و مرعوب نام هاى پرآوازه مصاحبه شوندگان هم نشده. براى او مجید انتظامى، داوود رشیدى، مسعود كیمیایى، عباس كیارستمى، آیدین آغداشلو و دیگران تا آن اندازه مهم هستند كه صحبت های شان در خدمت فیلم باشد. او به راحتى توانسته فیلمش را از تصاویر زائد بپیراید و آن را سرشار از لحظه هاى ناب سازد. صفاریان با زیركى علاوه بر آن كه بیننده را با آثار احمدى و سبك او آشنا مى كند به دنیاى درونى این شاعر نیز نقب مى زند و حتى فراتر از آن گویى تمام مصاحبه شوندگانى را كه درباره احمدى و آثار او سخن مى گویند درون كاوى مى كند.
او دوربین خود را به راحتى خاموش نمى كند و اتفاقاً بخش هاى جذابى از فیلم او مربوط به زمان هایى است كه دوربینش را پیش و پس از تصویربردارى هاى رسمى روشن گذاشته است. «وقت خوب مصائب» احمدى را آن گونه كه هست معرفى مى كند؛ مردى طناز با غمى درونى.

روزنامه جوان- ۱۸ مرداد ۱۳۸۴