نوشته ها 
این که در فیس بوک، همه شاعرند فیلم سازند قصه نویسند، خیلی فرق دارد با این که مثلا یک علاقه مند یا قلم به دست غیرحرفه ای در مشخصاتش بنویسد "عضو کانون نویسندگان ایران". شاعر بودن یعنی شعر گفتن؛ می تواند در خانه و توی پارک هم اتفاق بیفتد. مثل فیلم ساختن با موبایل. و مثل خیلی چیزهای دیگر. ممکن است خیلی هم خوب باشد و اتفاقا بهتر از برخی شاعران و فیلم سازان حرفه ای.
... ولی درست نیست نه فقط در مشخصات، که در عکس بزرگ پشت سرشان هم بنویسند "عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران". این دیگر یک مسئله واقعی ست و باید عینیت داشته باشد. دیگر بحث علاقه یا حوزه کاری نیست.... ماشاالله این قدر هم اعتماد به نفس دارند که برای اعضای هیات مدیره انجمن مستندسازان هم درخواست دوستی می فرستند! وقتی هم با رعایت کامل ادب و با پوزش از آن ها سوال می کنی که مطمئنند عضو انجمن هستند، با اعتماد به نفس کامل تایید می کنند.... و آدم کم می آورد در برابر این همه رو!

ناصر صفاریان
نایب رییس انجمن مستندسازان سینمای ایران
8 فروردین 1392