درباره 

به مناسبت بیست‌وپنج سالگی «ناصرالدین‌شاه، آکتور سینما»

در پادکست "ابدیت و یک روز" صحبتی داشته‌ام با حامد صرافی

درباره فیلم دیدنی محسن مخملباف

این گفت‌وگو را می‌توانید از لینک‌های زیر بشنوید:


https://goo.gl/wmJhbQ


https://telegram.me/EternityAndADay

 

https://www.mixcloud.com/hsarrafi/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DA%AF/

 

 

شانزده/ مهر/ نودوپنج