درباره 
یک هفته است آتش توپ‌خانه‌شان را گرفته‌اند رو به کانون فیلم خانه سینما. مثل همیشه هم عوام‌فریبانه و با اتکا به این که ای داد، ای هوار، این‌ها با پول بیت‌المال دارند چای و نسکافه و شیرینی می‌دهند و به عده‌ای بی‌کار فیلم نشان می‌دهند و این پول بیمه سینماگران است و... بودجه هنگفت گرفته‌اند و صدمیلیون دریافتی ‌داشته‌اند و... بعد هم گشته‌اند از میان تمام جلسه‌های گذشته کانون فیلم، عکسی از روز داغِ سی‌ویکِ شهریور امسال پیدا کرده‌اند که فیلم کوتاه قدیمی نشان می‌دادیم، هم‌زمان با دربیِ استقلال و پرسپولیس، و طبیعتا با تعداد تماشاگرانِ نه خیلی زیاد و... تا ثابت کنند چه‌گونه بیت‌المال را دود می‌کنیم و مخاطبی هم نیست؛ آن هم پولی که مخصوص بیمه است!
بگذریم که پرسشی سرسری هم به این جواب می‌رسد که مبلغ بیمه هنرمندان از صندوق اعتباری هنر می‌آید و اعتبارات فرهنگی خانه سینما، نه فقط در مسیری جدا، که اصلا بیرون از بودجه صنفی و رفاهیِ صنوف و اهالی سینماست؛ ولی کاش این برادران ارزشی و این مثلادوستان، که همین طور خودجوش، یک هفته است آتش توپ‌خانه‌شان را متوجه کانون فیلم خانه سینما کرده‌اند، ذره‌ای انصاف داشتند و یک جو معرفت؛ تا ببینند چه تعداد جلسه پرمخاطب برگزار شده و تماشاگران چه می‌گویند. بگذریم که شلوغی، لزوما فضیلت نیست و مخاطبِ مناسب است که به جلسات ارزش می‌بخشد و حتی همان جلسه خلوتی که از سایت خانه سینما پیدا کرده‌اند هم نزدیک به سی مخاطب دارد و اصلا تعداد نامناسبی نبوده و نیست.
بدونِ این که بخواهم بگردم عکسِ نشست‌های شلوغِ گذشته را پیداکنم، فقط عکس‌هایی از پنج جلسه آخر کانون فیلم در دو هفته اخیر را می‌گذارم این‌جا، تا برسد به سمع و نظرشان و ببینند اسمش واقعا حیف و میل بیت‌المال است؟ پنج جلسه‌ای که توالی‌اش بر تنوع موضوعی هم هست: فیلم کوتاه، فیلم انیمیشن، فیلم مستند، فیلم کلاسیک خارجی و فیلم جدید ایرانی. گرچه از همین حالا –ندید- می‌توانند بگویند مجانی است و چای و شیرینی هم که هست، خب یک عده‌ می‌‌آیند دیگر!
در مورد اتهام بودجه هنگفت و دریافت مبلغ صدمیلیونی و خوردن سهم دیگران هم می‌دانم زورم به آتشِ چنین توپ‌خانه‌ها و چنین حملاتِ هماهنگِ مثلا خودجوش‌شان نمی‌رسد و دستم به جایی بند نیست؛ ولی خواهشم این است که اسنادِ هنگفتیِ بودجه و تصاحبِ مالِ دیگران و دریافتیِ صدمیلیونی را منتشر کنند... چشم‌انتظار حتی یک تکه کاغذ و انتشار سندی از دریافت یک ریال پول ناحق و کثیف، از هر کس و هر جا هستم. راست می‌گویند منتشر کنند.
 
 
ناصر صفاریان
ده/ دی/ نودوهشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عکس‌ها از : عباس بغدادی