فیلم هاسرد سبز، نخستین اپیزود از سه گانه فروغ فرخ زاد اواخر خرداد ماه وارد شبکه ویدئویی کشور می شود.
ناصر صفاریان کارگردان فیلم سرد سبز با اعلام این خبر به "زنان ایران" گفت:سه گانه فروع فرخ زاد شامل سه فیلم سرد سبز _زندگی خصوصی فروغ_ جام جان _اشعار فروغ_ و اوج موج _فیلم ها و نقاشیهای فروغ_ است.
سرد سبز در واقع نخستین بخش از این سه گانه است که موفق به دریافت مجوز شده است ،اپیزود سوم آن نیز به دلیل نداشتن تهیه کننده نیمه کاره مانده است. صفاریان مهم ترین مشکل در ساخت این فیلم را عدم همکاری تهیه کنندگان ،به ویژه تهیه کنندگان دولتی دانست .
وی در مورد پخش فیلم در خارج از کشور گفت:دو قسمت این فیلم در کشورهای انگلستان ، سوئد ، آمریکا ،کانادا و هند پخش شد که با استقبال تماشاچیان ایرانی و غیر ایرانی مواجه شد.
ناصر صفاریان در پایان گفت:این فیلم اجازه تبلیغ ندارد و تنها مجوز پخش آن در شبکه ویدئویی صادر شده است.ما این فیلم را برای عامه مردم ساخته ایم و نه فقط مخاطب خاص. اما در شرایطی که فیلم اجاره تبلیغ ندارد،مخاطب عام چه گونه می نواند آن را تهیه کند؟

سایت زنان ایران