نوشته هاضعف معاونت سینمایی در این روزها

ناصر صفاریان

جواد شمقدری پیش از آن که به ساختمان معاونت سینمایی بیاید، آن قدر درمقام مشاوررییس جمهورنظر داده بود و در امر سینما دخالت کرده بود، که همه از قدرت نفوذ او که از نزدیکی به رییس جمهور می آمد آگاهی داشتند. همین بود که وقتی پس از دوره رخوت و رکود معاونت سینمایی پیشین، صحبت آمدن شمقدری شد، حتی مخالفان نگاه ایدئولوژیک او دل شان به قاطعیت معاون جدید خوش بود. در دوره معاونت جعفری جلوه، و به ویژه سال آخر، همه آن قدر ازسکوت، مماشات و ناتوانی مدیر دربرابر فشارها آزرده بودند که ترجیح می دادند آدمی با دانش نظری کم تر، ولی با جسارتی بیش تر و مدیریتی کارآمدتر بر مسند نشیند.
شروع توفانی مدیریت شمقدری با رفع توقیف از فیلم های در محاق مانده سال های قبل، نوید بخش همان اقتداری بود که همه انتظارش را می کشیدند. از بیانیه «انا لله و انا الیه راجعون» گرفته تا عدم اجازه حضور برخی فیلم ها در جشنواره های خارجی، تا... آن قدرها هم هوشمندی وجود داشت که مثلا در سالی که حسن عباسی داور جشنواره فجر می شود، مسعود کیمیایی همیشه طرد شده از جشنواره و تریبون های رسمی، هم تجلیل شود و هم سیمرغ بهترین فیلم را بگیرد. همه این ها هم زیر سایه همان اقتداری رخ می داد که برخی ها او را حتی بالاتر از وزیر بالای سرش بدانند. شمقدری در همان سال ابتدایی و در اوج اقتدار مدیریتی درباره یکی از فیلم ها چنین به زبان آورد:«تا من هستم، اجازه نمی دهم.» و همه ویژگی معاون سینمایی هم در همین «من بودن» نهفته بود.

****
حالا مدتی ست که آقای معاون، کوچک ترین نشانی از آن اقتدار ندارد. نه تنها نمی تواند فیلم های توقیفی قبلی ها را آزاد کند، که توان نمایش فیلم های ساخته شده در زمان خودش را هم ندارد. حالا آقای معاون فیلم های دارای مجوز توسط معاونت خودش را دوباره بازبینی می کند و مجوز های خودش را هم قبول ندارد. حالا صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش آن قدر محتاطانه شده که همه از بلاتکلیفی حرف می زنند. حالا آقای معاون حتی توان استفاده از سالن های سینمای کشور را برای تولیدات سینمای ایران ندارد و زورش به صاحبان دولتی سالن ها هم نمی رسد. هر روز یک نفر جلو می آید و هر چه می خواهد به سینما و سینماگران و مسئولان سینمایی می گوید و آقای معاون نه توان دفاع از سینما و اهالی سینما را دارد و نه توان دفاع از خود.

****
اکنون که زمانه دیگر شده و فضای سیاسی متفاوت، جواد شمقدری می تواند دوباره در کسوت پیشین ظاهر شود و خودی نشان دهد؟ نه قدرت نمایی ای از جنس تعطیلی مرکز صنف های سینمایی، که اقتداری از سنخ حمایت از سینمای ایران. فراموش نشود که تمام ویژگی آقای معاون، همان اقتدار است و بس. همان که دیگر نیست.

روزنامه اعتماد- 31 اردی بهشت 1391