درباره 

این که هر روز و در زمانی حدود دو ساعت، میز نقد و بررسی بیش از دوازده فیلم مستند ایرانی و خارجی را هدایت کنی و در عین حال، این فشردگی و تراکم، آسیبی به وجه کیفی و تخصصی نشست‌ها وارد نکند، هنر کمی نیست. سلسه نشست‌های «فیلم- خبر» از نخستین روز برگزاری جشن‌واره دوازدهم سینماحقیقت به صورت روزانه برگزار شده و احتمالا بخشی از اظهارات فیلم‌سازان در این نشست‌ها را در نشریه روزانه دنبال کرده‌اید.

هدایت این نشست‌ها را ناصر صفاریان بر عهده داشته و دارد. منتقد و کارشناسی که دستی هم بر آتش مستندسازی داشته است و حالا به چهره ثابت نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌های حاضر در جشن‌واره سینماحقیقت تبدیل شده است.

جذاب‌ترین ویژگی صفاریان در اجرای این نشست‌ها هم که در روزهای اخیر برخی مستندسازان در نشست‌های «فیلم- خبر» به آن اذعان کرده‌اند، دقت او در تماشای آثار و طرح سوالات ریزبینانه‌ای‌ست که شاید در تراکم برنامه نقد و بررسی فیلم‌ها انتظارش نمی‌رفت. این نشست‌ها با ریتم تند برگزاری، یکی از جذاب‌ترین برنامه‌های روزانه جشن‌واره برای علاقه‌مندان به سینمای مستند است.

               

 

نشریه روزانه جشن‌واره سینماحقیقت

بیست‌وچهار/ آذر/ نودوهفت