درباره 

یک فیلم مهم

«آژانس شیشه‌ای» بهترین فیلم ابراهیم حاتمی‌کیا نیست. ولی فیلم مهمی‌ست، هم در سینمای حاتمی کیا، هم در چهل سال سینمای پس از انقلاب.

         در سینمای حاتمی‌کیا مهم است، چون از این فیلم به بعد است که شاهد تغییر محسوس در جهان‌بینی فیلم‌ساز هستیم. در سینمای چهل ساله انقلاب هم از این نظر مهم است که تصویر عینی و صریحی از خط کشی‌ها و جهت‌گیری‌های حکومت/ حکومت و حکومت/ مردم ارائه می‌دهد و اگر کسی بعدها بخواهد مدل رایج در ایرانِ این سال‌ها را بشناسد، می‌تواند این فیلم را ببیند تا بفهمد در ایرانِ روزگار ما چه خبر بوده؛ و در واقع، «آژانس شیشه‌ای»، نمونه‌ای‌ترین فیلمِ جمهوری اسلامی ایران است.

 

موزه سینما

سیزده/ دی/ نودوهفت