نوشته هاناصر صفاریان

یك بازیگر، كه برادرش پیش از این، بازیگر بسیار معروفی بوده و هم چنان از او به عنوان یكی از بهترین‌ها نام می‌برند و سال‌هاست ‌در ایران زندگی نمی‌كند قصد دارد یك فیلم سینمایی بسازد.
این بازیگر در گفت و گو با یك نشریه سینمایی به موارد جالبی اشاره كرده، كه خواندنش خالی از لطف نیست. شما هم بخوانید:
«فیلم حكایتی است درباره‌ پیرمردی كه آگاهی‌های خاصی از پیرامون خود و مسائل روز دارد. در این فیلم سه ساعته من سعی خواهم كرد بدی، خوبی، زشتی، زیبایی و ... را نشان دهم. فیلم تلاش خواهد كرد تا از معرفت، عشق و كمال سخن بگوید و اساساً به این نكته بپردازد كه همه چیز در خلقت از طلب به وجود می‌آید. بر همین اساس ما در فیلم جلو می‌آییم تا به این نكته می‌رسیم كه:
هر چه اندیشد پذیرای فناست / وآن چه در اندیشه ناید آن خداست .
هزینه‌ فیلم خیلی خیلی زیاد می‌شود. شاید چیزی در حد «بن هور» یا«ده فرمان». به همین دلیل از دولت می‌خواهم كه كمكم كند تا بتوانم فیلمی آبرومند بسازم كه هم در ایران و هم در خارج از ایران سر و صدا به پا كند.
من به فروش این فیلم در سراسر جهان اعتقاد دارم. به همین دلیل می‌گویم سود حاصل از فروش این فیلم به صورت پنجاه پنجاه تقسیم خواهد شد. پنجاه درصد از سود به كلیه‌ عوامل فیلم و پنجاه درصد باقی‌مانده به صندوق پولی كشور ریخته خواهد شد تا صرف امور لازمه شود.»
جالب بود. نه؟

هفته نامه «سینمای نو»- 2 شهریور 1381