نوشته ها 
دیده بودم چه‌گونه کتاب و مجله را تا می‌کند وقتِ خواندن و لوله می‌کند زمان دست‌گرفتن؛ ولی ندیده بودم حاشیه‌نویسی و خط کشیدن زیر نوشته‌های انتخابی‌اش را. 
حالا در فیلم دیدنی "هفتادوشش دقیقه و پانزده ثانیه" که سیف‌الله صمدیان درباره او ساخته، یکی از جذاب‌ترین و البته شاید هم اعصاب‌خُردکن‌ترین (!) بخش‌ها، خط کشیدن زیر نوشته‌ها و نه خط زدن بعضی جاها، که خط‌خطی‌ کردن به معنای واقعی کلمه است؛ آن هم نه با مداد، که با یک خودکار کاملا واقعی!
 
 
ناصر صفاریان
ده/ مهر/ نودوپنج
 
عکس‌ها از فیلم صمدیان برداشته شده است