دربارهدر پی ربوده شدن ناصر صفاریان نویسنده و منتقد سینمایی، وزارت اطلاعات در هفته گذشته وی را احضار و مورد بازجویی قرار داد.
ناصر صفاریان كه چندی پیش توسط افرادی جلب و ساعت‌ها بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته بود و نهایتاً برای امضای مطلبی مبنی بر دریافت پول در ازای تبلیغ فرهنگ غرب آزاد شده بود روز سه‌شنبه هفته گذشته به وزارت اطلاعات احضار شد.
وی در این باره به خبرنگار ما گفت: حدود دو ساعت و نیم در خصوص چگونگی ربوده شدن خود در این جلسه به مأمورین اطلاعات توضیحاتی دادم كه در نهایت آنها قول پی گیری ماجرا و دستگیری ربایندگان را به من دادند.
همچنین صفاریان در این گفت و گو خاطرنشان كرد: با توجه به آن كه هم اكنون اداره آگاهی، حراست وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات در حال پی گیری این ماجرا هستند، جای تعجب است كه هیچ كدام آنها از امكان چهره‌نگاری برای دستگیری ربایندگانم كه چهره آن ها را به خوبی مشاهده كرده‌ام، استفاده نمی‌كنند.

 

روزنامه سلام - 9 اردی بهشت 1378