درباره 

... اما یک اتفاق بسیار مهم در اول دهه هشتاد باعث شد افسانه فروغ بیش از پیش در خانه‌ها زنده شود. ناصر صفاریان سه مستند درباره فروغ ساخت که بی‌تردید جزء پرفروش‌ترین و دیده‌شده‌ترین آثار مستند تاریخ فیلم مستند ایران به شمار می‌آیند. فیلم‌های «جام جان»، «اوج موج» و «سرد سبز». آثاری که در آن‌ها با انبوهی از شخصیت‌های دور و نزدیک درباره فروغ مصاحبه شده بود و از سویی دیگر ده‌ها عکس و فیلم تازه از این شاعر نیز در آن‌ها استفاده شده بود. کنار این فیلم‌ها که در شبکه خانه‌گی نیز ارائه شدند و ده‌ها بار از شبکه‌های مختلف اینترنتی و ماهواره‌ای پخش، باید به نقش مطبوعات قدرتمند بعد دوم خرداد اشاره کرد...

 

هفته‌نامه صدا

سی/ بهمن/ نودوپنج