نوشته ها 

در فهرست فیلم‌های مورد علاقه‌ام، آثار عباس کیارستمی سهم بسیاری دارد. از عاشقانۀ «کپی برابر اصل» تا شاعرانۀ «جاده‌ها»، تا عقب و عقب‌تر... و تقریبا جز «عاشق» و «شیرین»، همه و همه‌اش. کاش سالِ گذشته بود و این‌ها را که می‌نوشتم، می‌دانستم بهانه‌اش سال‌روز تولد است. حالا هم البته یکی‌دو ساعت مانده به سال‌روز تولدش. با این تفاوت که پارسال فقط می‌دانستیم اولین روز تیرماه به دنیا آمده و حالا، هم این را می‌دانیم و هم این که چهاردهم همین ماه از دنیا رفته است. لعنت به این دانستن. کاش هنوز نمی‌دانستیم...

 

ناصر صفاریان

سی‌ویک/ خرداد/ نودوشش

      

عکس: خانه سینما، دی‌ماه هشتادوپنج