یک پنجرهتدوین و کارگردانی: امید نجوان

تصویر: بابک بذرافشان

صدا: محسن کریمی

گزارش: مهدی گودرزی

با حضور: ترویا نوگامی، دایساکو کیمورا، ساتارو ایسه‌کی

و محممود کلاری و شادمهر راستین

تهیه: ناصر صفاریان

 

 

DVCam

40 دقیقه

سال ساخت: 1385

 

 

درباره فعالیت فیلم‌سازیِ آکیرا کوروساوا، کارگردان ژاپنی

با حضور گروه تولیدِ ژاپنی او و کارشناسان ایرانی