فیلم هاکارگردانی: ناصر صفاریان

مشاوره: احمدرضا احمدی

گفت‌و‌گو: احمدرضا احمدی، شاهکار بینش‌پژوه، ماهور احمدی و ناصر صفاریان

تصویر: بابک بذرافشان

تدوین: فرحناز شریفی

صدا: مهرداد دادگری و بابک سالک

هماهنگی و برنامه‌ریزی: ماهور احمدی

عکس: پویان فقیری

با حضور: جمشید ارجمند، سیمین بهبهانی، خاطره پروانه، ناصر چشم‌آذر، فواد حجازی، علی‌محمد رشیدی، پری زنگنه، محمد سریر، محمدعلی شیرازی، علی‌رضا عصار، ساسان فاطمی، یغما گلرویی، علی‌رضا میرعلینقی، افشین یداللهی و ...

 

DVCam

۸۹ دقیقه

۱۳۹۳ -۱۳۸۶

 

درباره تاریخ ترانه در ایران