هوای تازهپژوهش و کارگردانی: ابراهیم مختاری

تصویر: فرزین خسروشاهی

صدا: مهران ملکوتی

تدوین: ابراهیم مختاری

مدیریت تولید: افسرنظری

صداگذاری و میکس: مجتبی میرتهماسب

عکس: علی رضا انصاریان

تهیه: ابراهیم مختاری

BETACM

53 دقیقه

سال ساخت: 1379

 

درباره تلاش زنی در جنوب، برای تغییر شرایط