درباره 
خبرگزاری فارس- 16 آذر 1392:
 
شورجه: ما اطلاعات دقیق داریم، مدرک داریم در این زمینه، بنده تمام این مدارک را کامل خوانده ام.
طائرپور: چه مدرکی؟ کدام اطلاعات؟ اول که گفتند آن مستندسازهای خانه سینما که دستگیر کردیم جاسوس بی بی سی بودند، ولی بعد همه شان تبرئه و آزاد شدند.
شورجه: خوب قرار که نبود تا صد سال در زندان بمانند. بالاخره که باید آزاد می شدند...
طائرپور: ولی تاثیرات آن تهمت بی اساسی که به آن ها زده شد، جای خودش باقی ماند...
شورجه: تهمت نبود واقعیت بود ، مدارک این جاسوسی موجود است...
طائرپور: یعنی چه مدارک جاسوسی موجود است؟ چه کسی این اجازه را به شما داده که به این راحتی به سینماگران تهمت بزنید؟ اگر مدرکی دارید چرا منتشر نمی کنید؟
شورجه: شما دوست دارید منتشر کنیم؟

 
بنده دوست دارم منتشر کنید.
آقای شورجه، لطفا مدارک جاسوسی ما را منتشر کنید!
 
 
ناصر صفاریان- ۱۶ آذر ۱۳۹۲