نوشته هادرحاشیه لغو پروانه ساخت فیلم اصغر فرهادی

ناصر صفاریان

سرانجام موضوع از حد شایعه فراتر رفت و جواد شمقدری آن را تایید کرد.
معاون سینمایی ارشاد که نمی دانم به کدام ضرورت، در جمع همراهان رئیس جمهور به نیویورک رفته، از همان جا اعلام موضع کرد و لغو پروانه ساخت فیلم « جدایی نادر از سیمین » را تایید نمود. خیلی هم صریح و با تاکید بر این که دلیلش همان حرف هایی بوده که فرهادی در شب جشن خانه سینما گفته.
این دو موضوع – از نظر قانونی – هیچ ربطی به هم ندارد و چنین عملی و چنین نظری، به هر حال یک جور تسویه حساب تلقی می شود که اصلا به فیلم نامه ارائه شده و پروانه ساخت ارتباطی پیدا نمی کند. با هر نگاهی، این مساله توجیه ناپذیراست و نشانی از فضای حاکمیت سلیقه ای. با این حال، از یک نظر، خوب است و باید شمقدری را ستود.
خوبی در شفافیت قضیه است. در این که رنگ و لعابی از قانون و حتی توجیه مصلحت اندیشانه دور موضوع را نگرفته و جواد شمقدری به صراحت اعلام کرده دلیلش حرف های شب جشن خانه سینماست. همان طور که پیش از این هم نمونه هایش را دیده ایم، مثلا آن جا که گفت با مدیر خانه سینما مشکل دارد و نمی تواند با او کار کند، مثلا آن جا که گفت تا برسر کار است اجازه نمایش فلان فیلم را در خارج از کشور نمی دهد، و ...
صداقت، همیشه خوب است. این همه صراحت در انجام یک عمل نادرست، باز هم پسندیده است. تكلیف مشخص می شود و این گونه ، همه می فهمند کجایند و باید چه کنند.

روزنامه شرق- 4 مهر 1389