نوشته هاسیما و كبك و برف

ناصر صفاریان

كسی به دیدن رفیق خود رفت. قبل از رسیدن به خانه دید سرش از روزنه نمایان است. همین كه رسید و در زد، خادم گفت: «از صبح بیرون رفته و هنوز برنگشته است.» آن شخص گفت: «از قول من به او بگویید دفعه‌ دیگر كه بیرون می‌رود فراموش نكند سرش را هم ببرد (بگوییم و بخندیم - حسین نوربخش- صفحه‌ 20- انتشارات سنایی- 1365 )
و حالا مسئولین- پخش‌(؟!) - شبكه‌ اول سیما پس از اعتراض به حضور رضا صفایی، فیلمفارسی ‌ساز معروف، دست به یك اقدام جالب زده‌اند. از هفته‌ پیش، نام رضا صفایی، در تیتراژ سریال، به رضا تبریزی تغییر یافته ؛ تا ادعا شود كه «رضا صفایی در تلویزیون نیست.» اما آقایان مسئول پخش آن قدر گرفتاری حیات و مشغله‌ قوت دارند كه فراموش كرده‌اند نمای مربوط به رضا صفایی را در حال كارگردانی، از عنوان‌بندی مجموعه حذف كنند!

روزنامه‌ سلام- 15 بهمن 1374