کتاب هابنابر گزارش‌های دریافتی، توزیع كتابی درباره ناگفته‌هایی از زندگی فروغ فرخ زاد نوشته ناصر صفاریان متوقف شده است كه در طی تماس خبرنگار ایسنا با صفاریان، وی با تایید این خبر، توضیح دیگری در این‌باره نداد.
 

ایسنا - 26 آذر 1381