دربارهمهرداد خاکسار

بهمن ماه بود كه ناصر صفاریان منقد كه چند روز ناپدید بود، در نامه ای به روزنامه های هوادار اصلاحات ادعا كرد كه در آن چند روز در جائی چشم بسته نگاه داری شده و افرادی از وی خواسته اند به داشتن رابطه با خانم ل. ف عضو تحریریه روزنامه های اصلاح طلب اعتراف كند و در ضمن اقرار كند كه واسطه گرفتن مبالغی از یك شركت آمریكائی برای كمك به روزنامه ... بوده است. نامه این منقد و نویسنده سینمائی در روزنامه ای درج نشد. ماشالله شمس الواعظین سردبیر روزنامه اصرار داشت كه برای چاپ چنین ادعائی مستند لازم است و بی سند نمی توان موجودات موهوم را متهم كرد. چند روز بعد صفاریان توسط یكی از اعضای هیات تحریریه برای آقای شمس پیام فرستاد كه هنوز نیز دستگیر كنندگان دست از سر وی بر نمی دارند و به هر ترتیب مزاحم وی می شوند و نگران است كه دوباره وی را دستگیر كنند.

روزگاران گذشت، قتل های زنجیره ای ولوله انداخت، روزنامه ها به اتهام "پایگاه دشمن" بودن توقیف شدند، مدتی بعد روزنامه نگاران هم به زندان افتادند. مدتی بعد امیرفرشاد ابراهیمی عضو سرشناس انصار حزب الله هم به زندان افتاد و بعد از مدتی كه در انفرادی بود به بند عمومی رفت. آن جا برای مسعود بهنود تعریف كرد كه نامش را اول بار زمانی شنیده كه به خواست حسین الله كرم مامور شده بود كه با حاج سعید همكاری فرهنگی كند. به گفته وی همان جا متوجه شده است كه در زیر زمین خانه ای كه برای فعالیت های فرهنگی در اختیارشان قرار گرفته دو نفر زندانی هستند. اما پیش از آن از حاج سعید شنیده كه از بچه ها می خواسته نقشه خانه بهنود و رفت و آمدهای او را در دست داشته باشند تا موقع لازم و تا آن زمان همه نوشته های وی را هر جا دیدند جمع آورند و روی آن تحلیل های ارزشی بگذارند.

دو زندانی

دو نفر زندانی زیر زمین كه در دو سلول جدا نگاهداری می شدند یكی ناصرصفاریان بود – همان دو روز ناپدید شدن – دیگری پیروز دوانی كه هرگز سرنوشتش آشكار نشد.....

به گفته امیرفرشاد ابراهیمی، سعید امامی كه بعد از دوم خرداد و كاسته شدن از قدرت وی در وزارت اطلاعات به تاسیس این خانه تیمی دست زده و به دستگیری دست كم دو نفر – صفاریان و دوانی – پرداخته، در روزهای بعد او را مامور كرده كه در محل كار و محل اختفای صفاریان حاضر شود و تنها به او گوشزد كند كه مواظب حركات خود باشد و به قول های خود وفادار بماند.

 

سایت روز

به نقل از سایت امیرفرشاد ابراهیمی- 11 می 2005