دربارهاز نمایندگان متعهد و انقلابی مجلس شورای اسلامی خواهش می‌كنم به هیچ وجه در استیضاح مهاجرانی كوتاه نیایند و توجهی هم به شانتاژ و غوغاسالاری مطبوعاتی كه با 20 میلیون دلار بودجه سازمان سیا اداره می‌شوند، نكنند! رضای خدا را در نظر داشته باشند چون به عقیده من در قرن حاضر بعد از رضاخان و پسر ملعونش هیچ كس به اندازه این مهاجرانی به فرهنگ و تمدن اسلامی چنین ضربه بزرگی نزده است.
 

* سلام: سرانجام معلوم شد كه آن بیست میلیون دلار را چه كسانی گرفته‌اند. زیرا اخیراً یكی از سه نفری را كه این بیست میلیون دلار را گرفته‌اند در خیابان ربوده‌ و به یك مخفیگاه كه معلوم نیست در دست چه كسانی است بردند و پس از سی ساعت فشار روانی، از وی امضا گرفتند كه این پول ها را او و دو نفر دیگر گرفته‌اند! تنها اشتباهی كه كردند این بود كه این نویسنده و روزنامه‌نگار را تحت فشار قرار ندادند كه این بیست میلیون دلار را از چنگش بیرون بیاورند! عجب آمریكای ناشی و بی‌تجربه‌ای! پول‌ها را به چه كسانی می‌دهند كه به راحتی همه چیز را اقرار و افشا می‌كنند!
و اما داستان رضاخان و پسرش، گویا كه این خواننده محترم ماهیت رژیم پهلوی و آن پدر و پسر را به درستی نمی‌شناسند همچنان كه آقای مهاجرانی و میزان فضل و دانش و تعهد ایشان را به اسلام و انقلاب و علاقه او را به میهن اسلامی، نمی‌شناسند. نه از خیانت‌های آن پدر و پسر به كشور و مردم و مذهب به خوبی آگاهند و نه از خدمات جناب آقای مهاجرانی به ایران و اسلام و مردم اطلاعی دارند.

روزنامه سلام - 4 اردی بهشت 1378