کتاب هاکتاب خانه «زنان»

آیه‌های آه
ناگفته‌هایی از زندگی فروغ فرخ‌زاد، به همراه 200 تصویر، ناصر صفاریان، تهران، روزنگار، 1381، رقعی، 392 ص، مصور، 3000 تومان


آیه‌های آه كتاب خوبی است از ناصر صفاریان كه در واقع مبنای ساخت سه‌گانه‌ای دربارة زندگی فروغ فرخ‌زاد، شاعر برجستة معاصر، شد. این سه‌گانه شامل سرد سبز (زندگی و مرگ فروغ)، جام جان (شعرها و داستان‌های فروغ) و اوج موج (سینما، تئاتر و نقاشی‌های فروغ است). ناصر صفاریان در مقدمة كتاب می‌نویسد:
«... ما فروغی را كه بوده تصویر كرده‌ایم، نه فروغی كه بعضی در ذهن خود ساخته‌اند؛ فروغی با تمام ابعاد وجود، نه آن‌طور كه برخی دوست دارند بُعدهایی از وجودش را نادیده بگیرند.» نویسنده كوشیده تا حقیقت زندگی فروغ را به تصویر بكشد و در این راه از گفت‌وگو با اشخاص مختلف، دوستان و خانوادة فروغ، شاعران و... بهره جسته است. «در انتخاب آدم‌های طرف گفت‌وگو، آشنایی با شخصیت و روحیات فروغ، دیدار با او، و شناخت آثارش مورد توجه بود. در اینجا شما صحبت‌های افرادی را می‌خوانید كه علاوه بر داشتن شخصیت/ جایگاه معتبر... با فروغ آشنا هم بوده‌اند.» بتول وزیری‌تبار، امیرمسعود فرخ‌زاد، پوران فرخ‌زاد، منوچهر آتشی، م. آزاد، آیدین آغداشلو، احمدرضا احمدی، سیمین بهبهانی، بهرام بیضایی، محمدعلی سپانلو، خسرو سینایی، امیرهوشنگ كاووسی، كاوه گلستان، هوشنگ گلشیری، هوشنگ گلمكانی، فریدون مشیری و داریوش مهرجویی از جمله اشخاصی هستند كه در كتاب حاضر از فروغ، زندگی‌اش، شعرش و... می‌گویند. در پایان كتاب، سال‌شماری دقیق و به دور از اشتباه‌های سایر سال‌شمارها، حدود 200 عكس و نیز دست‌نوشته‌ها و طرح‌های فروغ ضمیمه شده است.

ماهنامه زنان