فیلم هاکیوان کثیریان

«سرد سبز» جذابیت خود را تنها مدیون زندگی پر گفت و گوی «فروغ فرخ زاد» است نه چیز دیگر. در این فیلم كوتاه ناصر صفاریان سعی دارد به زوایای گوناگون زندگی خصوصی و ادبی فروغ سرك بكشد و در این راه پای سخنان هم نسلان شاعر و هنرمند او و همچنین اعضای خانواده وی می نشیند و از عكس های خصوصی و نوارهای صدای او بهره می گیرد، اما حاصل كار چیز تازه و فوق العاده ای به دانسته های عمومی از فروغ نمی افزاید.
البته فصول مربوط به مادر فروغ جذاب تر به نظر می رسد، ضمن آن كه انگار داریوش مهرجویی و بهرام بیضایی به زحمت به فیلم چسبانده شده اند، چرا كه به نظر نمی آید این دو ارتباط و آشنایی مستقیمی با فروغ داشته باشند و این از فحوای سخنان شان نیز پیداست. شاید صفاریان خواسته از وزن سینمایی بیضایی و مهرجویی برای وزین كردن فیلمش بهره ببرد.

سایت ایران امروز