دربارهگروه خبر: روزنامه زنجیره‌ای« اخبار اقتصاد» در یك خبر كذب و دورغ، تهمت باج‌خواهی به یكی از نویسندگان« جبهه» و «شلمچه» زد.
روزنامه« اخبار اقتصاد» كه به دنبال تعطیلی« نشاط» به مدیرمسؤولی و سردبیری عیسی سحرخیز (معاونت مطبوعاتی سابق وزارت ارشاد) و تحریریه روزنامه‌های «نشاط» و «جامعه» و «توس» از زیر بوته سر بیرون آورد، در خبری مدعی شد كه یكی از نویسندگان «شلمچه» مبلغ دو میلیون تومان از یكی از منتقدین سینما باج خواسته است.
موضوع از این قرار بوده كه ناصر صفاریان در شب چهارشنبه سوری در حالی كه از مراسم این شب فیلم می‌گرفته است، دوربینش توسط یك عده ناشناس توقیف می‌گردد و وی همان شب با این نویسنده و منتقد سینمایی كه مقالاتی را نیز در «جبهه» به رشته تحریر درآورده است تماس گرفته و موضوع را با او درمیان می‌گذارد و با همكاری هم به چند جا سر زده و موضوع را به سپاه ناحیه شمال تهران و نیروی انتظامی نیز اطلاع می‌دهند.
در این بین فردی با تماسی كه با آنها داشته اعلام می‌دارد حاضر است مبلغ دو میلیون تومان گرفته و فیلم و دوربین را تحویل دهد ولی صفاریان از این كار امتناع می‌ورزد.
روزنامه« اخبار اقتصاد» هم در خبر خود طوری وانمود می‌كند كه نویسنده «جبهه » خواستار این مبلغ بوده است ولی صفاریان در گفتگویی با نشریه «ندای ایران» (كه خبر« اخبار اقتصاد» را درج كرده بود) ضمن تكذیب این موضوع اعلام می‌كند: «به دلیل این كه برای دستیابی به فیلم با نشریه «جبهه» هم تماس گرفته بودم و از آن ها خواسته بودم كه اگر احیاناً ردی از این فیلم پیدا كردند به من خبر بدهند به فكر این افتادم كه از آقای بحرالعلومی كمك بگیرم... ایشان لطف كردند و حتی در زمینه تنظیم شدن شكایت به من كمك كردند.»
شایان ذكر است كه صفاریان تكذیبیه‌ای را به روزنامه « اخبار اقتصاد» ارسال نموده كه تا هنگام تنظیم این خبر، روزنامه فوق‌الذكر از درج آن خودداری كرده است.

هفته نامه جبهه- 28 فروردین 1379