نوشته ها 
 
در فیلم «سلطان» مسعود کیمیایی که صحنه‌های عاشقانه خوبی دارد، جمله‌ دل‌نشینی هست آن‌جا که فریبرز عرب‌نیا باید برود و به هدیه تهرانی می‌گوید: «کم بود، ولی خوب بود»... آن‌جا، هم عرب‌نیا خوب بود، هم هدیه تهرانی، هم خود کیمیایی؛ از آن خوب‌هایی که خودش هم کم بود.
کم بودن، تکه‌ای از خوب بودن است همیشه. تکه‌ای از تلخیِ واقعیت، از زنده بودن، از بودن.
 
 
ناصر صفاریان
سیزده/ اسفند/ نودوپنج